GDPR
O nás
Služby
Partneri
Odmena
Office servis
Kontakt
Úvodná strana
Hľadať
 

Občianske právo

 

Advokátska kancelária VILÍM a ZUBEREC ponúka komplexné služby a právne poradenstvo súvisiace s nasledovnými oblasťami občianskeho práva:

 

  • ochrana osobnosti a uplatnenie nárokov z nej vyplývajúcich,
  • zakladanie nadácií a občianskych združení a ich právny servis,
  • kúpa a predaj nehnuteľností na podnikateľské ako aj nepodnikateľské účely, nájomné vzťahy. Pri týchto vecných právach je samozrejmosťou zastupovanie klientov pred príslušnými orgánmi (katastrálne úrady, notár), ako aj pred stavebnými úradmi až do úplného vybavenia veci, resp. prevodu alebo nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. V prípade záujmu klienta sme schopní odporučiť kúpu alebo predaj nehnuteľností, ktoré evidujeme ako spôsobilé na takýto účel. Rovnako sme schopní zabezpečiť v prípade voľného stavu uzatvorenie nájomných zmlúv na priestory alebo celé nehnuteľnosti, vhodné pre nájom podľa individuálnych požiadaviek klienta,
  • spoluvlastnícke práva,
  • práva a povinnosti vyplývajúce z bezdpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
  • dedičské právo,
  • záväzkové právo – vypracovanie a posudzovanie zmlúv a v prípade potreby udelenia súhlasu štátneho orgánu vyhotovenie všetkých dokladov s tým súvisiacich,
  • všetky právne služby spojené so splnením zákonných povinností.

 

Služieb advokátskej kancelárie VILÍM a ZUBEREC v uvedenej oblasti využíva celá rada veľkých zahraničných ale aj slovenských spoločností, ako aj fyzických osôb, nakoľko služby advokátskej kancelárie sú známe svojou kvalitou, osobným prístupom, rýchlosťou a primeranou cenou.

 

Referencie týkajúce sa už vykonaných služieb pre fyzické osoby alebo právnické osoby, môžu byť poskytnuté na ďalšie využitie iba z ich predchádzajúcim súhlasom.

 

V prípade Vášho záujmu o ďalšie informácie týkajúce sa ponúkaných službách, Vám radi na požiadanie poskytneme bližšiu špecifikáciu nami poskytovaného právneho servisu.

 

 Občianske právo
Obchodné právo
Správne právo
Pracovné právo
Vymáhanie pohľadávok
Copyright 2006-2008 NET-BRAIN