GDPR
O nás
Služby
Partneri
Odmena
Office servis
Kontakt
Úvodná strana
Hľadať
 

Odmena

 

Odmena právnej pomoci je uplatňovaná v súlade s Vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov s ohľadom na rozsah a povahu klientom požadovanej právnej pomoci.

 

Odmena je pritom primeraná nárokom klienta a vždy stanovená vzájomnou dohodou, ktorá predchádza počiatočnému štádiu poskytovania právnych služieb.

 

V jednotlivých prípadoch nie je vylúčené dojednanie odmeny podľa výsledku veci. Pre takýto spôsob odmeny musia byť na strane klienta preukázané vážne majetkové alebo sociálne dôvody.

 

Prvá (informatívna) porada v našej advokátskej kancelárii, pri ktorej klient iba stručne opíše podstatu svojho právneho stavu (problému), je našou advokátskou kanceláriou poskytovaná bezplatne.

 

V prípade bližšieho záujmu o určenie výšky odmeny za konkrétnu pomoc právnej služby, Vám na požiadanie odpovedia kompetentní pracovníci našej kancelárie.

 Copyright 2006-2008 NET-BRAIN