GDPR
O nás
Služby
Partneri
Odmena
Office servis
Kontakt
Úvodná strana
Hľadať
 

O nás

 

Touto cestou si Vám dovoľujeme predstaviť našu advokátsku kanceláriu VILÍM a ZUBEREC so sídlom na Michalskej ulici 9 v Bratislave.

 

Odborná vyspelosť a špecializácia advokátov našej kancelárie zabezpečuje komplexnú právnu a poradenskú pomoc tuzemským a zahraničným obchodným spoločnostiam, štátnym a samosprávnym orgánom a inštitúciám, ako aj fyzickým osobám.

 

Advokátska kancelária VILÍM a ZUBEREC vykonáva advokáciu ako spoločenstvo advokátov. Medzi špecializované a preferované činnosti našej advokátskej kancelárie patrí zastupovanie klientov v nasledovných oblastiach:

  • obchodné právo (obchodné spoločnosti, konkurz a reštrukturalizácia, nekalá súťaž, záväzkové právo),
  • občianske právo (nadácie, občianske združenia, ochrana osobnosti, vecné práva (nehnuteľnosti), dedičské právo, záväzkové právo,
  • pracovné právo,
  • rodinné právo,
  • právo cenných papierov (akcie, zmenky a šeky),
  • správne právo,
  • súdne a mimosúdne riešenie sporov,
  • právny audit (due diligence).

 

Ďalšou oblasťou špecializácie našej advokátskej kancelárie je tzv. korporatívne právo, a to najmä zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach, splynutie zlúčenie, rozdelenie spoločností, právna pomoc pri ich činnosti a s tým súvisiace vypracovanie a posudzovanie zmlúv v oblasti obchodného a občianskeho práva, s dôrazom na zmluvné zabezpečenie práv klienta a jeho špecifických potrieb a posudzovanie právnych a faktických rizík z nich vyplývajúcich.

 

Počas svojej predchádzajúcej právnej praxe a v súčasnosti advokáti kancelárie realizovali právne služby pre významné projekty v oblasti energetiky, poisťovníctva, veľkoobchodu, stavebníctva, územnej samosprávy a zahraničných investícií v Slovenskej republike.

 

Medzi významných klientov kancelárie patria spoločnosti poskytujúce leasingové služby, subjekty podnikajúce v energetike, poisťovníctve, poskytovaní úverov, ako aj klienti využívajúci naše právne služby v úradnom styku s územnou samosprávou. Pre obchodné spoločnosti ako sú poisťovne, leasingové spoločnosti, banky a iné investičné spoločnosti poskytujeme služby zamerané najmä na vypracovávanie právnych rozborov, stanovísk a aktuálnych právnych analýz súvisiacich s prijatými alebo pripravovanými zmenami v legislatíve. Zároveň sa špecializujeme na posudzovanie zmlúv a ich všeobecných podmienok súvisiacich s obchodnou činnosťou týchto subjektov a účinného uplatnenia práv klientov voči tretím osobám.

 

Naša advokátska kancelária je schopná zabezpečiť právne služby v nemeckom a anglickom jazyku, slovom aj písmom. Využívajúc výhody svojich partnerských prekladateľských a tlmočníckych agentúr je naša kancelária pripravená poskytovať právnu pomoc aj do jazyka albánčina, angličtina, arabčina, arménčina, bengálčina, bieloruština, bosniančina, bulharčina, čeština, čínština, dánčina, esperanto, estónčina, fínčina, flámčina, francúzština, gréčtina, gruzínčina, hebrejčina, hindčina, holandčina, chorvátčina, indonézština, islandčina, japončina, katalánčina, kazaština, kórejčina, latinčina, litovčina, lotyština, macedónčina, maďarčina, moldavčina, mongolčina, nemčina, nórčina, novogréčtina, perzština, poľština, portugalčina, rumunčina, ruština, slovenčina, slovinčina, španielčina, srbčina, švédčina, taliančina, thajčina, tibetčina, turečtina, ukrajinčina, urdčina, valónčina, vietnamčina.

 

Využívajúc výhody partnerských vzťahov s advokátskou kanceláriou v Českej republike je naša kancelária pripravená trvale poskytovať právnu pomoc aj v Českej republike.

 

Zároveň je možné prostredníctvom našej kancelárie kontaktovať aj iné kancelárie v členských štátoch Európskej únie, o ktorých máme dobré referencie.

 

Nakoľko medzi významnú činnosť našej advokátskej kancelárie patrí poskytovanie právneho servisu súvisiaceho s vymáhaním pohľadávok pre našich klientov v mimosúdnom a súdnom konaní, naša kancelária úzko spolupracuje s EXEKÚTORSKÝM ÚRADOM, ktorý pri našej doterajšej sporovej agende účinne a flexibilne zabezpečuje výkon práv klientov.

 

Advokátska kancelária VILÍM a ZUBEREC poskytuje právne služby prostredníctvom dvoch partnerov advokátskej kancelárie, advokátskych koncipientov a školeného administratívneho personálu.

 

Pre prípad akýchkoľvek ďalších otázok, sú zástupcovia našej kancelárie ochotní poskytnúť Vám bližšie informácie písomne, telefonicky alebo osobne.

 

 Copyright 2006-2008 NET-BRAIN