GDPR
O nás
Služby
Partneri
Odmena
Office servis
Kontakt
Úvodná strana
Hľadať
 

Pracovné právo

  • vznik, zmena a zánik pracovnoprávnych vzťahov (príprava pracovných zmlúv, dohôd, analýza pracovnoprávnych vzťahov, vypracovanie písomností súvisiacich s výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru, posudzovanie možností skončenia pracovnoprávneho vzťahu)
  • uplatňovanie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru
  • uplatňovanie nárokov na náhradu škody
  • kolektívne vyjednávanie
  • vypracovanie a posudzovanie interných predpisov a smerníc zamestnávateľa
  • právne poradenstvo súvisiace s hromadným prepúšťaním
  • zastupovanie pred súdmiObčianske právo
Obchodné právo
Správne právo
Pracovné právo
Vymáhanie pohľadávok
Copyright 2006-2008 NET-BRAIN